Kwestie prawne
szukaj  
 
 

Kwestie prawne

Vpuzzler.com umożliwia sprzedaż treści w 2 modelach licencji:

√ Royalty Free
Editorial

****

Royalty Free (RF) – ta licencja posiada bardzo mało ograniczeń. Umożliwia wielokrotne użycie materiału w wielu różnych projektach bez konieczności 
dodatkowego ponoszenia kosztów za każde z tych użyć. 
Materiały Royalty Free mogą być używane w celach reklamowych i komercyjnych. Ten typ licencji należy też do najbardziej popularnych ze względu 
na możliwość bardzo szerokiego zastosowanie w praktyce.

Editorial (lub “Niekomercyjna”) - może być używana do ilustrowania bieżących wydarzeń. Materiały Editorial  powinny być zamieszczane wyłącznie 
w ich kontekście redakcyjnego wykorzystania. Licencja nie może być używana w celach reklamowych i komercyjnych.

Ten typ licencji najczęściej wykorzystywany jest przez media takie jak: portale, gazety, TV, radio, a także do niekomercyjnych projektów.


Chcąc sprzedawać wideo, zdjęcia bądź audio w modelu Royalty Free:

Pamiętaj, że filmując lub robiąc zdjęcia inny osobom powinieneś posiadać podpisany Model Release, który upoważnia do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

Model Release

Filmując prywatne mienie, obiekty czy przedmioty, które nie należą do ciebie, wymagane jest podpisanie Property Release z ich właścicielami.

Property Release

Regulamin serwisu znajdziecie tu:

Regulamin

Umowa licencyjna twórcy treści:

Umowa twórcy

Umowa licencyjna nabywcy treści:

Umowa nabywcy

 
 
 
pobieranie danych